De voordelen van een EHBO cursus voor ouders

D

Steeds meer Nederlanders nemen een EHBO cursus. Niet alleen om hun eigen kennis te vergroten  maar ook om hun maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren. Daarnaast is het ook belangrijk voor ouders om zo voor hun meer veiligheid te kunnen bieden. 62 procent van de ouders weet vaak niet hoe ze moeten handelen in noodsituaties. Daarnaast blijkt zeker 80% van de ouders zelfs geen cursus gevolg te hebben. Vergeleken met het buitenland is dit aantal schrikbarend hoog!

Tijd en geld

Veel ouders vinden het vooral een belemmering dat een EHBO cursus geld kost. Echter wordt een EHBO cursus vergoed. dit komt doordat ook de Nederlandse zorgverzekeraars het nut zien van grotere EHBO kennis in Nederland wat natuurlijk veel claims kan schelen vanuit het zorgpakket. Dit heeft als gevolg dat de kosten ook zullen dalen (voor zowel verzekeraars als de verzekerde).

EHBO voor kinderen

Wel kun je zonder een EHBO cursus al een paar tips opvolgen welke  jou waarschijnlijk helpen bij een ongeval met een van je kinderen. Via http://www.veiligheids-trainingen.nl/ehbo-cursus/opleiding-eerste-hulp-aan-kinderen-g4s/ kun je een cursus volgen waar je alle belangrijke handvaten krijgt aangereikt om jou kind veiliger te laten opgroeien. Een EHBO cursus voor ouders is dan ook altijd goed voor de veilige opgroei omgeving van je kind!

  1. Valt een van je kinderen van de trap of van een aannemelijke hoogte? Pak een kind dan niet gelijk op maar kijk eerst hoe deze reageert.
  2. Wanneer er een brandwond is koel deze dan altijd minimaal tien minuten met lauw kraanwater. Ook wanneer er geen open wond of het slechts een klein wondje is dan is het nog altijd belangrijk deze goed te koelen!
  3. Bij een bloeding is het belangrijk dat je de wond behandeld met schoon materiaal! Dit kan een gaasje zijn maar mag ook gerust een handdoek of zakdoek zijn wanneer nodig is. Wanneer de bloeding niet stelpt na een aantal minuten is het verstandig naar de huisarts te gaan.
  4. Heeft een kind een botsing gehad met een voorwerp en blijft de pijn langere tijd aanhouden? Houd er dan rekening mee dat dit kan zijn doordat er een twijgbreuk is ontstaan.
  5. Na een (bijna) verdrinking van een kind is het belangrijk om niet het water proberen uit de longen te krijgen, maar om gelijk te gaan reanimeren.
  6. Wanneer een kind iets giftigs heeft ingeslikt is het belangrijk dat deze niks meer drinkt of eet, ook geen water of melk. Het kan namelijk zijn dat het belangrijker is om meteen te braken in plaats van te drinken.
  7. Wanneer je een teek verwijderd is het belangrijk dat deze niet eerst wordt bespoten met desinfectie middel. Wanneer hij dit merkt zal hij zijn gif loodsen welke de ziekte van Lime bij zich kan dragen. Verwijder eerst met een pincet de teek door hem drie keer rond te draaien.