Wanneer heb je recht op thuiszorg?

W

Thuiszorg, wanneer vraag je het aan?

Thuiszorg is zorg op maat die bij je thuis wordt gegeven. Dit kan bijvoorbeeld gaan om hulp in de huishouding of kraamzorg. Ook het thuis verplegen van mensen die dit nodig hebben is een belangrijk onderdeel van deze soort zorg. Op deze manier kunnen mensen (langer) thuis blijven wonen in de eigen vertrouwde omgeving. Als de behoefte zich aandient ga je deze dienst, vaak in overleg met je huisarts, aanvragen. Niet iedereen heeft recht op deze zorg. Je komt hiervoor in aanmerking als je zelf niet in staat bent om (bepaalde) huishoudelijke taken uit te voeren. Het kan ook zijn dat je verzorging nodig hebt in verband met een ziekte of aandoening.

Zorg aanvragen

Op het moment dat er behoefte is aan thuiszorg ga je deze aanvragen. Er zijn vele instanties die deze diensten aanbieden. Vaak start je met een intakegesprek bij een verpleegkundige. Deze zal de zorgvraag bekijken en beoordelen. Als zorg noodzakelijk is zal er een indicatie aangevraagd worden op basis van de Zorgverzekeringswet. De zorgverzekeraar zal de kosten die gemaakt gaan worden vergoeden. Er zal een zorgplan gemaakt worden. Hierin staan afspraken over de te leveren zorg. Vervolgens kan de benodigde zorg vrij snel worden opgestart. Zorg aanvragen is helemaal niet zo moeilijk. Contact opnemen met een instantie uit je regio is een eerste stap. De rest wordt gaandeweg voor je geregeld.

De voordelen

Uiteraard is het fijn dat je in je eigen woning de zorg krijgt die nodig is. Een opname in bijvoorbeeld een verzorgingstehuis wordt op deze manier uitgesteld of zelfs helemaal voorkomen! Zelfstandig blijven wonen en aldaar hulp krijgen ervaren veel mensen als positief. Uit onderzoek blijkt dat het ook een positieve invloed heeft op de vereenzaming van mensen. Een (kort) praatje met je medemens doet al veel, vooral als je weinig de deur uitgaat. Ook is het voor naasten fijn dat men weet dat een naaste in goede handen is en de zorg krijgt waar behoefte aan is. Of het nu gaat om huishoudelijke hulp of lichamelijke verzorging, de medewerkers staan voor je klaar!