Ontslag op staande voet na 1 juli 2015

O

Een vraag die regelmatig aan ons wordt voorgelegd is of en onder welke voorwaarden onder het nieuwe ontslagrecht (vanaf 1 juli) nog een ontslag op staande voet kan worden gegeven.

Een ontslag op staande voet kan ook in het nieuwe ontslagrecht worden gegeven als daar een dringende reden voor is. U kunt dan denken aan misleiding, diefstal, grove belediging of bedreiging. Het gaat dus om eigenschappen of gedragingen van een werknemer waardoor uzich genoodzaakt ziet uw werknemer te ontslaan. Als deze dringende reden er is , moet u ‘onverwijld’ opzeggen en de dringende reden(en) ‘onverwijld’ meedelen aan uw werknemer. ‘Onverwijld’ betekent dat u enige tijd kunt gebruiken voor het instellen van onderzoek of bijvoorbeeld het horen van de werknemer of het inwinnen van juridisch advies. Als te lang wordt gewacht met onderzoek en daarna het contract pas wordt opgezegd, dan is niet aan dit vereiste voldaan.

In zoverre verandert er in het nieuwe ontslagrecht niet zoveel. Wel is in het nieuwe ontslagrecht de hoofdregel dat u een werknemer alleen kunt ontslaan als herplaatsing van de werknemer in een andere passende functie niet mogelijk is binnen een redelijke termijn of niet in de rede ligt, al dan niet met behulp van scholing. Dit is anders bij een ontslag op staande voet. In dat geval hoeft u niet na te gaan of herplaatsing mogelijk is.

Ontslaat u de werknemer om een dringende reden, en heeft de werknemer u die dringende reden door opzet of schuld gegeven, dan moet de werknemer u een vergoeding betalen. Wat wel anders wordt in het nieuwe recht, is dat u als werkgever het risico loopt dat u bij een terecht gegeven ontslag op staande voet toch de transitievergoeding aan de werknemer moet betalen. In beginsel hebben werknemers die minstens twee jaar in dienst waren bij ontslag recht op een  transitievergoeding. De werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, tenzij de kantonrechter anders beslist. Bij ontslag op staande voet zal er veelal sprake zijn van ernstig verwijtbaar handelen, zodat de transitievergoeding doorgaans niet betaald zal hoeven te worden. Waar moet u dan aan denken. De werknemer handelt onder meer ernstig verwijtbaar als hij zich schuldig maakt aan diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven en hij het vertrouwen van de werkgever onwaardig wordt, controlevoorschriften die bij ziekte herhaaldelijk, óók na toepassing van loonopschorting, niet worden nageleefd en hiervoor geen gegronde reden bestaat. Ook ernstig verwijtbaar is het veelvuldig en zonder gegronde reden te laat op het werk verschijnen, als hierdoor debedrijfsvoering wordt belemmerd en de werkgever de werknemer hier al tevergeefs op heeft aangesproken.

Laat duidelijk zijn dat er situaties denkbaar zijn waarin er wel een dringende reden is voor een ontslag op staande voet, maar die reden niet ernstig verwijtbaar is . Dan is de transitievergoeding dus ook bij ontslag op staande voet verschuldigd. De verwachting is dat hier veel over geprocedeerd gaat worden. In zoverre is het de vraag of het ontslagrecht eenvoudiger en goedkoper zal worden, zoals de wetgever voor ogen stond. Als een werknemer het niet eens is met het ontslag op staande voet kan hij naar de rechter met het verzoek het ontslag te vernietigen. Een werknemer kan in plaats daarvan ook vragen om een vergoeding waarbij samenloop met de transitievergoeding mogelijk is. Vervolgens kan ook nog hoger beroep en cassatie worden ingesteld.

BOSKAMP EN WILLEMS ADVOCATEN

-UW SUCCES ONZE UITDAGING

Marcel Kokx, advocaat arbeidsrecht

[email protected]

Boskamp Willems, een betrouwbaar advocatenkantoor waarbij duidelijkheid en daadkracht hoog in het vaandel staan. Uw resultaat is de focus voor ons team van toegewijde juristen. Of u nu particulier of ondernemer bent, Boskamp Willems kan van u voor betekenis zijn op verschillende expertisegebieden. Boskamp en Willems is gevestigd in Eindhoven.